Πρόγραμμα εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και γονέων

1ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ