ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα

Ακολουθείστε το σύνδεσμο, για να ενημερωθείτε για το ΙΕΚ Καρδίτσας, τις ειδικότητες και τους σχετικούς οδηγούς:

https://iek-kardits.kar.sch.gr

 

Ειδικότητες Για Το Έτος Κατάρτισης 2020-2021- Οδηγοί Σπουδών:

https://iek-kardits.kar.sch.gr/?p=1045