Ενημερωθείτε για τα τμήματα που σχετίζονται με τους τομείς της Πληροφορικής στο μηχανογραφικό

Ακολουθείστε το σύνδεσμο, για να πληροφορηθείτε για τα Τμήματα τα οποία σχετίζονται, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, με τομείς της Πληροφορικής:

https://pliroforikiatschool.blogspot.com/2020/07/tmhmata-pliroforikis-mixanografiko-2020.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2UfpqxneuslR9ZCjJ0YXpD3mo0sDp_UU4Yv-b379OBRSFExLbNFhZz7JU

Επιλογή σπουδών: Χάρτης Πανεπιστημίων

https://www.univmap.gr/

Ο Ευθύμιος Μαγκούφης, φοιτητής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, δημιούργησε μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει το σύνολο των δημόσιων Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων, έχοντας ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών του λυκείου στην επιλογή σπουδών. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει σε χαρτογραφικό υπόβαθρο το σύνολο των δημόσιων Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων αυτών.

Ο ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει σχολές βάσει του Επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει, αλλά και των Τομέων των ΕΠΑΛ., ενώ παρέχονται επιπλέον εργαλεία για την εύρεση των πλησιέστερων τμημάτων σε εκείνων, αλλά και την αναζήτηση, μέσω φίλτρων, των σχολών που τον ενδιαφέρουν. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει και να συγκρίνει μόνο τις σχολές που εκείνος θέλει δημιουργώντας το δικό του “μηχανογραφικό”.

βίντεο: UnivMap.gr Ο Χάρτης των Πανεπιστημίων και Τμημάτων της Ελλάδας

 

 

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Επίσης, όσοι επιθυμούν να καταθέσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική Αρχή ή την Αστυνομία να μελετήσουν τον τρόπο κατάθεσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Για τους υποψήφιους/ες των ΕΠΑ.Λ.

Υποψήφιοι/ες των ΕΠΑ.Λ. για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΛ οι οποίοι με τα αποτελέσματα στις 12-6-2020 παίρνουν απολυτήριο αλλά όχι πτυχίο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/66793 /Α5/02 – 06- 2020 (ΑΔΑ: 9ΨΩ946ΜΤΛΗ-ΟΡΦ) εγκύκλιο «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020» πρέπει να γνωρίζουν ότι:

«Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα  είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/53112/Δ4/8-4-2020 (ΦΕΚ 1766 Β’), μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων του Ιουνίου 2020. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη».