Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης. Η εισαγωγή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έτσι θα καλυφθούν 100% οι θέσεις εισακτέων.

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδεικτική και όχι δεσμευτική η Αίτηση – Δήλωση για τις ένστολες επιλογές

Ενδεικτική και όχι δεσμευτική η Αίτηση Δήλωση για Πανελλαδικές