ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020

http://sep4u.gr/sxoles/metegrafes.php

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2020– 2021– Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας

 

Τα τμήματα με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων για μετεγγραφή το 2020

Ένας χρήσιμος οδηγός

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Είναι ένας Οδηγός αυτοβοήθειας του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Απευθύνεται
– σε φοιτήτριες/φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου
– σε φοιτήτριες/φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου,
με στόχο να διευκολύνει τη μελέτη και την επιτυχία στις εξετάσεις.
Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί και
– από το διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– από τους ειδικούς ψυχικής υγείας
στην οργάνωση των μαθημάτων και των εξετάσεων, με βάση οδηγίες ερευνητικά τεκμηριωμένες και κατάλληλες για το αναπτυξιακό επίπεδο των φοιτητών, καθώς και στο συμβουλευτικό ή θεραπευτικό έργο που οι παραπάνω ασκούν με αποδέκτες τον φοιτητικό πληθυσμό.
Η ανατροφοδότηση από φοιτητές, καθηγητές, ειδικούς ψυχικής υγείας και όποιον άλλον επιθυμεί να συμβάλει στη βελτίωση του Οδηγού, είναι ευπρόσδεκτη στο email: psychlab@primedu.uoa.gr

 

Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΕΚ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Κατατακτήριες εξετάσεις

 
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά όσων επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) – οι οποίοι/-ες δύνανται να να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται επίσης με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου από τη διενέργεια των εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

Λάβε μέρος στο πρόγραμμα World of Difference

Έφτασε αυτή η στιγμή του χρόνου 🎉, που για 11η χρονιά, 10 νέοι έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν τον κόσμο με τη δύναμη της τεχνολογίας! 🎉 Το World of Difference προσφέρει και φέτος την ευκαιρία σε 10 νέους απ’ όλη την Ελλάδα να απασχοληθούν για 6 μήνες σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό τους και το

HIGGS

– Higher Incubator Giving Growth & Sustainability προσφέρει γνώσεις και εργαλεία, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους.