ΦΕΚ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – Υ.Α. – για υποψήφιους/ες στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕ.Λ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΕΑ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Π.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΕΛ_ΓΙΑ_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2020_με_ΑΔΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΒΑΣΗ_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_ΠΑΛΑΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2020_με_ΑΔΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

20200327_Δικαιολογητικά_Προφορική_εξέταση_ΕΠΑΛ

ΦΕΚ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

ΦΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ