Τμήματα για τα οποία απαιτούνται 5 και 6 έτη σπουδών

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί δείτε τα 125 τμήματα για τα οποία απαιτούνται  πέντε και έξι έτη σπουδών. ( 6 έτη έχουν μόνο τα 7 τμήματα της Ιατρικής).

http://sep4u.gr/wp-content/uploads/mix_tm_56_eth.png

Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή Καλών Τεχνών 

Πληροφορίες: http://www.asfa.gr

 Το έτος 2013, ιδρύθηκε με το υπ΄αριθμ. 71 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ) στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία συγκροτείται από δύο Ακαδημαϊκά Τμήματα: το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από τρεις (3) Τομείς:

  • Τομέας Ζωγραφικής
  • Τομέας Γλυπτικής
  • Τομέας Χαρακτικής

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του καλλιτεχνικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εισιτήριες εξετάσεις δεν υπάγονται στο γενικό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το Τμήμα διενεργεί ειδικές εξετάσεις εισαγωγής.

 Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος εκτελούν εικαστικά έργα από διάφορες συνθέσεις-πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο.

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

 Η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος, αλλά και οι διδάκτορες και οι απόφοιτοι του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε μουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, σε εξειδικευμένα ή γενικού προσανατολισμού μέσα ενημέρωσης, καθώς και στη μέση εκπαίδευση και τον χώρο της ανώτατης παιδείας.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός Σπουδών του Τμήματος περιγράφει αναλυτικά το ισχύον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ώστε το περιεχόμενό του να καθίσταται προσιτό και κατανοητό και να παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα επιμέρους αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που το συνθέτουν.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Πληροφορίες: https://www.vis.auth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Σε ποσοστό μέχρι 8% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων: Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.

Εισιτήριες δοκιμασίες:

  1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:

α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής των έργων την τελευταία ημέρα των εξετάσεων:

α) Ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων.

β) Ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού− σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων.

γ) Μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων

δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα.

https://www.vis.auth.gr/

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα

Πληροφορίες: https://eetf.uowm.gr/

Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ.181/31 Αυγούστου 2006. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών/τριών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών. Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται με ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών των Σχολών αυτών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις  έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.

https://eetf.uowm.gr/

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μαθαίνω πριν σπουδάσω

Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Τμημάτων  και το  Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργάνωσαν στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2020,  την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών/τριών της  Γ’ Λυκείου του Νομού για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους, ως απόφοιτοι των Τμημάτων του ιδρύματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχετικοί σύνδεσμοι να παρακολουθήσετε τις βιντεοσκοπήσεις των τμημάτων.

Ευχαριστούμε το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α Θεσσαλονίκης και την υπεύθυνη του τομέα ΣΥΕΠ, κ. Μαρία Σαρακίνου για την ενημέρωση των σχετικών βίντεο.

Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  σύνδεσμος:

https://youtu.be/fMkhmgrTl_8

Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/KUEnns6LbJ4

Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/IxJm_8LBs9s

Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, σύνδεσμος:

https://youtu.be/y3LR5avNJPo

Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, σύνδεσμος:

https://youtu.be/DIYr1h1ax9w

Τµήµα Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, σύνδεσμος:

https://youtu.be/3aaXujEnWX8

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/VNOeJDKoiak

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσαν στις 3 – 7 Φεβρουαρίου 2020, την πενταήμερη εκδήλωση με θέμα:  «Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών διατίθενται στον σύνδεσμο:  Σπουδές στο Α.Π.Θ.

Τεχνικές σωστής μελέτης για εφήβους

Τεχνικές σωστής μελέτης για εφήβους

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και βίντεο παρουσίασης σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020

22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ