Γνώρισε το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μια συνέντευξη με τον George Stergioulas, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της FORD λίγο έξω από το Λονδίνο.
✅ προοπτικές και διέξοδοι του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
✅ το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας🚗 και η θέση των μηχανικών σε αυτήν,
✅οι προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα
και άλλα πολλά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα γνωρίσετε μια σειρά από επαγγέλματα, μαθαίνοντας για τη φύση του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση που χρειάζεται και γενικά να εξοικειωθείτε με τον κόσμο της εργασίας διαβάζοντας μια σύντομη περιγραφή κάθε επαγγέλματος από υπάρχουσες επαγγελματικές μονογραφίες και άλλες πηγές:

https://www.eoppep.gr/teens/index.php/agora_ergasias/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1