5  Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμουν integrated master

5  Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμουν integrated master

Με την Y.A. Αριθμ. 168262/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5524/17.12.2020) διαπιστώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:  ΦΕΚ 5524 17 12 2020