18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών

ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη

Σεξουαλική Κακοποίηση

https://vlachodi.files.wordpress.com/2020/11/ce95cf85cf81cf89cf80ceb1cf8acebaceae-ce97cebcceadcf81ceb1-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cea0cf81cebfcf83cf84ceb1cf83ceafceb1-cf84cf89cebd-cea0ceb1ceb9ceb4ceb9cf8ecebd.pdf