Κατατακτήριες εξετάσεις

 
Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (ΦΕΚ 3185Β), η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνεται αποκλειστικά με εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά όσων επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) – οι οποίοι/-ες δύνανται να να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
Οι υποψήφιοι/-ες, υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, μία (1) ώρα νωρίτερα κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα τις υπόλοιπες ημέρες, προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση/πιστοποίηση της ταυτότητάς τους.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται επίσης με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου από τη διενέργεια των εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

ΛΟΑΤΚΙ+ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ “ΑΝΗΚΟΥΝ”…

Προς το τέλος της παιδικής ηλικίας, εκεί, στην προεφηβεία, η ομοφυλοφιλία μπαίνει ως θέμα στις συζητήσεις των μαθητών. Όχι, όμως, ως κατάσταση, αλλά ως ευκαιρία για κοροϊδία και bullying. Γιατί η ομοφυλοφιλία, και η διαφορετικότητα εν γένει, παραμένει ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Η πλειονότητα των παιδιών…….Επισκεφτείτε το σύνδεσμο:

https://www.talcmag.gr/hot/loatki-paidia/?fbclid=IwAR2KTCq-Lqn_CcFIlYb5Ut8G52IBHJawMWYawnBG3GkEy0lNkGiqV9ZA34g

Λάβε μέρος στο πρόγραμμα World of Difference

Έφτασε αυτή η στιγμή του χρόνου 🎉, που για 11η χρονιά, 10 νέοι έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν τον κόσμο με τη δύναμη της τεχνολογίας! 🎉 Το World of Difference προσφέρει και φέτος την ευκαιρία σε 10 νέους απ’ όλη την Ελλάδα να απασχοληθούν για 6 μήνες σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό τους και το

HIGGS

– Higher Incubator Giving Growth & Sustainability προσφέρει γνώσεις και εργαλεία, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS!

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS!
Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι μία από τις συνολικά 10.000 γυναίκες της χώρας που θα ζήσουν την εμπειρία του WOMENTORS, δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2020.
Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης απευθύνεται σε γυναίκες 18-35 ετών και περιλαμβάνει μια σειρά 10 διαδραστικών σεμιναρίων τα οποία, λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-21, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Active Citizens Fund Greece
EEA and Norway Grants
EEA Grants Greece
Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη
SolidarityNow
Mission “ANTHROPOS”

COSMOS MACROCOSMOS ΜICROCOSMOS PLANET EARTH PHYSICS SCIENCES ENVIROΝMENTAL SCIΕNCES AND TECHNOLOGY

COSMOS Εάν θέλετε να ξεφύγετε λίγο από την καθημερινότητα με μια βουτιά στο μακρόκοσμο (σύμπαν, γαλαξίες, πλανήτες) ή ακόμη και στο μικρόκοσμο ( άτομα, μόρια, κύτταρα) αλλά και σε θέματα του πλανήτη γη όπου κατοικούμε όλοι……