2020-2021: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ Ε.Π.

Νέες αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία. Πυροσβεστική, Λιμενικό στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και μια σχολή του ΔΙΠΑΕ εντάσσεται στο Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%A6%CE%95%CE%9A3209.pdf