Ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων του Γενικού Λυκείου 2020-2021

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην Υπουργική Απόφαση ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020 (ΦΕΚ 2338/Β/15-6-2020) και θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος  2020-2021 στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου είναι μεταξύ άλλων:

  • η αύξηση των ωρών εφαρμογής του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής:
  • στην Β’  τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου κατά  1 ώρα (το μάθημα γίνεται δίωρο).
  • στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αύξηση μιας ώρας (το μάθημα γίνεται τρίωρο).
  • στην Α’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου διατηρούνται οι δύο ώρες του μαθήματος.
  • Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020 (ΦΕΚ 2338/Β/15-6-2020) από το επόμενο σχολικό έτος  2020-2021 το μάθημα των Λατινικών εισάγεται στην Β’ τάξη Γενικού Λυκείου ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με δίωρη διδασκαλία αντί του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)» το οποίο αφαιρείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Το μάθημα των Λατινικών επανέρχεται ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου με εξάωρη διδασκαλία από το σχολικό έτος 2021-2022 αντί του μαθήματος της Κοινωνιολογίας,  το οποίο αφαιρείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σχετικό Φ.Ε.Κ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α, Β , Γ ΓΕΛ

Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης. Η εισαγωγή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έτσι θα καλυφθούν 100% οι θέσεις εισακτέων.

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν.

Ε.Α.Ε.: Πανελλαδικές εξετάσεις – τήρηση απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Εισήγηση της Προϊσταμένης του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας, Αικατερίνης Λάλλη,  στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Π.Ε..Κ.Ε.Σ. και την Περιφερειακή Δ/νση Π. και Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το νέο πλαίσιο μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι.

Το νέο πλαίσιο για τις Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών. Δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα μετακίνησης σε μη αντίστοιχο τμήμα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις – (ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020) 

Δείτε: Άρθρα 72 – 81 που αφορούν στις Μετεγγραφές.