Δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης. Η εισαγωγή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έτσι θα καλυφθούν 100% οι θέσεις εισακτέων.

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν.

Ε.Α.Ε.: Πανελλαδικές εξετάσεις – τήρηση απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Εισήγηση της Προϊσταμένης του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας, Αικατερίνης Λάλλη,  στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Π.Ε..Κ.Ε.Σ. και την Περιφερειακή Δ/νση Π. και Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το νέο πλαίσιο μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι.

Το νέο πλαίσιο για τις Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών. Δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα μετακίνησης σε μη αντίστοιχο τμήμα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις – (ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020) 

Δείτε: Άρθρα 72 – 81 που αφορούν στις Μετεγγραφές.