Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μαθαίνω πριν σπουδάσω

Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Τμημάτων  και το  Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργάνωσαν στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2020,  την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών/τριών της  Γ’ Λυκείου του Νομού για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους, ως απόφοιτοι των Τμημάτων του ιδρύματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχετικοί σύνδεσμοι να παρακολουθήσετε τις βιντεοσκοπήσεις των τμημάτων.

Ευχαριστούμε το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α Θεσσαλονίκης και την υπεύθυνη του τομέα ΣΥΕΠ, κ. Μαρία Σαρακίνου για την ενημέρωση των σχετικών βίντεο.

Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  σύνδεσμος:

https://youtu.be/fMkhmgrTl_8

Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/KUEnns6LbJ4

Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/IxJm_8LBs9s

Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, σύνδεσμος:

https://youtu.be/y3LR5avNJPo

Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, σύνδεσμος:

https://youtu.be/DIYr1h1ax9w

Τµήµα Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, σύνδεσμος:

https://youtu.be/3aaXujEnWX8

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, σύνδεσμος:

https://youtu.be/VNOeJDKoiak