Ειδικότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας – Επικοινωνία

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας στελεχώνεται

από τις εξής ειδικότητες:

Ειδικότητα   Επικοινωνία

Προϊσταμένη,

Αικατερίνη Λάλλη

  24410 79891
Ψυχολόγοι 2 24410 79892
Κοινωνικοί Λειτουργοί 2 2441079892
Εκπαιδευτικοί 3 24410 75453
Λογοθεραπεύτρια 1 24410 75453
Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2

24413 54525, 2441354524