ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΕΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

20200327_Δικαιολογητικά_Προφορική_εξέταση_ΕΠΑΛ

 

 

Φ.Ε.Κ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Υ.Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕ.Λ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΕΑ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΕΛ_ΓΙΑ_ΝΕΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2020_με_ΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΒΑΣΗ_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_ΠΑΛΑΙΟ_ΣΥΣΤΗΜΑ_2020_με_ΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΣ 20200327_Δικαιολογητικά_Προφορική_εξέταση_ΕΠΑΛ ΦΕΚ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ