Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Διεύθυνση: Πλαστήρα 56, 43132 Καρδίτσα

τηλέφωνα εοικοινωνίας: 2441354525, 2441354524

email: kesypkar@sch.gr

Ώρες επικοινωνίας: Εργάσιμες ημέρες από 9.30 – 14.00