Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΕΚ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ