Το νέο πλαίσιο μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι.

Το νέο πλαίσιο για τις Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών. Δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα μετακίνησης σε μη αντίστοιχο τμήμα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις – (ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020) 

Δείτε: Άρθρα 72 – 81 που αφορούν στις Μετεγγραφές.