Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσαν στις 3 – 7 Φεβρουαρίου 2020, την πενταήμερη εκδήλωση με θέμα:  «Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών διατίθενται στον σύνδεσμο:  Σπουδές στο Α.Π.Θ.