Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Επίσης, όσοι επιθυμούν να καταθέσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική Αρχή ή την Αστυνομία να μελετήσουν τον τρόπο κατάθεσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ