ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 5 πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά, των Σχολών και των Τμημάτων, της Διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού, των εργαστηρίων, των υποδομών του Ιδρύματος, καθώς και των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΖΕΠ Κοζάνης.