ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δείτε και το σχετικό ΦΕΚ, στο οποίο διευκρινίζονται:

📌Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων,
📌τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης,
📌ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών,
📌υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
📌τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,
📌βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
📌αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
📌τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα