Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μουσεία και εκθέματα

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν πολλά Μουσεία, τα εκθέματα των οποίων παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον από επιστημονική και πολιτισμική άποψη και καλύπτουν ευρύτατο πεδίο επιστημονικών αντικειμένων.

https://www.uoa.gr/to_panepistimio/moyseia/?fbclid=IwAR3DCC27rTd-KeqGv77bWCJTcQ_SMLkiLTkEXww96-H5ia9eIXsIMfR6I2s