Οι προαγωγικές της Α’ Λυκείου θα γίνουν με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Κατά την Α ́ φάση, σχολικό έτος 2020-2021, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου. Κατά τη β ́ φάση, σχολικό έτος 2021-2022, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β ́ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την Α ́ Λυκείου. Κατά τη γ ́ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου.

Δείτε περισσότερα και το σχετικό ΦΕΚ:

Με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας οι προαγωγικές εξετάσεις Α’ Λυκείου

ΦΕΚ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ