Οι οριζόντιες δεξιότητες ως εφόδιο για την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων πληροφόρησης του «Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, επισυνάπτουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Απασχόληση» με τίτλο «Οι οριζόντιες δεξιότητες ως εφόδιο για την αγορά εργασίας», στο οποίο δίνονται πληροφορίες για τις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την αγορά εργασίας.
Αν και τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια σημαντική αύξηση νέων πτυχιούχων και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών των κενών θέσεων εργασίας με τις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων. Έτσι, η αγορά εργασίας, μεταξύ των άλλων, αναζητά δεξιότητες όπως οι οριζόντιες δεξιότητες που χρειάζονται να διαθέτουν άνεργοι και εργαζόμενοι, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, να (επαν)εντάσσονται με επιτυχία ή να βελτιώνουν και να αναβαθμίζουν την υφιστάμενη εργασιακή τους θέση.
Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe
ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

https://empedu.gov.gr/

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»