Οικονομικές σπουδές και οικονομολόγοι

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι μπορεί να κάνει ένας οικονομολόγος και γενικότερα για σπουδές στην οικονομία.

https://www.youtube.com/watch?v=8yJCjFSvv48&feature=youtu.be&ab_channel=BestofTheVoice&fbclid=IwAR1ni0HRFqMlAxLIksRSUO8iM83UKH7RO_TMm9-a8QhY43kcgWsC189uZo8