Μετονομασία Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στην ανωτέρω Σχολή περιλαμβάνονται: