Η κρίση του COVID-19 και επαγγέλματα

Η κρίση του COVID-19, που ξεκίνησε ως κρίση υγείας και έχει εξελιχθεί σε οικονομική και κοινωνική, δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για μια σειρά από επαγγέλματα, που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

sepe.gr – Ο COVID-19 εκτοξεύει τη ζήτηση για ειδικούς στον χώρο της Πληροφορικής