Ε.Α.Ε.: Πανελλαδικές εξετάσεις – τήρηση απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

 

Εισήγηση της Προϊσταμένης του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας, Αικατερίνης Λάλλη,  στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Π.Ε..Κ.Ε.Σ. και την Περιφερειακή Δ/νση Π. και Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας με θέμα την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ