Εφαρμογή Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές

Εφαρμογή Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές:
https://www.asei-assy.mil.gr/app/login
Η διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021, θα λάβει χώρα για Έλληνες εσωτερικού από 13/05/2020 έως 29/05/2020
Περισσότερα εδώ: https://www.asei-assy.mil.gr/