Δείτε την ταινία μαζί με τα παιδιά σας

Ο Δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά

να ονειρεύονται:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alfavita.gr%2Fekpaideysi%2F295540_o-daskalos-poy-afine-ta-paidia-na-oneireyontai-deite-tin-tainia%3Ffbclid%3DIwAR0YU6IKwIc6tHT-m1ZL-DOmrMOowWpsOOreQx1Jrkh4fpaC6AkvPOJM6pw&h=AT18s0hsPD8YRj7ecRNujLREGNSlIMzznlnl2WhYozYHOw0hJ1T7Hh9GqNon-8-Ocy9uf4bDiZkIKUgmyzQ3FPYZaAo6slpiGCyPlueED_BpLM4JEALxUSx1BW_tGWY7giYgEGgpV9fNiEZl8D-pmzCZQZ61yhEUNcRUifyvRDSmbU3iwQXi2xRW16crPsc4MZ8PNVbiCEwp8wqaSQ12r50l4V0AStsL9VNxUBZFqQQLpR6sf75oCjR9dNnzLwMfgOV38PWiubBOGxAhxXi3FTvlzh5G84wII_4yWMfXHAlWeIVWBcRVNVejedMOjQ4dsA_p11AkN_2-o3jzqnfj1hlFU8lnADFPS6NQIfD8BfGlQvFsgbnIBh730nkN-nGTRBqr2mBuLdSPm4Dc4n2SK1tVa4yF8-yMvBjZ4P4iCDmcRU69BE5D9aL4FDhLLfwET9i6FcNLjduwGUWu94PLtKW5gisC5V20xOA_EUG5GO5rQKx9fDMmvrTh_GS9–bynsNfT8-4ZCv6WSdddjt4qOpgf8FTw7Lfbu8Q8my6vszniBsgsD836FQh6EoE1y-r6DoD-Tu06OSwMJpTiT-R6YFJnRabydUZ8OAMpShpyEw2d_yyxnurcdUKN9ltP2OCjFPfKmss_hvHhmRCOPZZcXpb5g