Γονικοί έλεγχοι κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Οι γονικοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου να εκτεθεί το παιδί σε ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την πλοήγησή στο διαδίκτυο. Να θυμάστε όμως ότι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος παραμένει η ενημέρωση και η εκπαίδευση του παιδιού έτσι ώστε να μάθει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με ασφάλεια. #staysafeonline #betterinternet

Γονικοί έλεγχοι είναι διαθέσιμοι στις περισσότερες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, smartphone, tablet και κονσόλες παιχνι…