Γνώρισε το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μια συνέντευξη με τον George Stergioulas, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της FORD λίγο έξω από το Λονδίνο.
✅ προοπτικές και διέξοδοι του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
✅ το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας🚗 και η θέση των μηχανικών σε αυτήν,
✅οι προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα
και άλλα πολλά