Βοήθεια στους γονείς:

Εκτελεστικές Λειτουργίες: Στρατηγικές Διαχείρισης.
Εντοπισμός των στρατηγικών, που βοηθούν τους γονείς να αναπτύξουν τις Εκτελεστικές Δεξιότητες τις δικές τους και των παιδιών τους
Εισηγήτρια είναι η Adina Soclof, MS. CCC-SLP. Ως Εκπαιδεύτρια Γονέων, η Adina Soclof διδάσκει σε γονείς και επαγγελματίες την τέχνη της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο σπίτι και στο σχολείο. Προσφέρει στρατηγικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα παιδιών κάθε ηλικίας και ικανότητας. 🏆
Τα σεμινάρια είναι άμεσα διαθέσιμα για παρακολούθηση και περιλαμβάνουν: βίντεο διαλέξεις, υπότιτλους, σημειώσεις, quiz, chat room, πιστοποιητικό παρακολούθησης, κ.α. 🔥
✅ Evidence-based practice